//
Monumente

Raportul Agenţiei de inspectare şi restaurare a monumentelor în baza inspectărilor efectuate în cele 32 raioane şi 2 municipii din Republica Moldova (2011).

Au fost inspectate
32 raioane şi două municipii moldova agentia de inspectare si restaurare a monumentelor
423 localităţi
853 monumente
372 biserici
49 conace boiereşti
12 case memoriale
10 spitaluri cu parc
18 mănăstiri
10 mori
4 poduri
6 staţii de cale ferată ş.a.

În urma inspectării monumentelor incluse în Registrul de Stat de pe teritoriul Republicii Moldova s-a constatat următoarea situaţie:

Arhitectura civila

Conace boiereşti
1. Demolat-1
Conacul Familiei Russo, s. Micăuţi, r. Străşeni- demolat în întregime.

Conacul Rosetti –Roznovan, or. Lipcani, r. Briceni

Conacul Rosetti


2. Degradare avansată -17
• Conacul Rosetti –Roznovan, or. Lipcani, r. Briceni – se află în degradare avansată, în special în interior. Anterior a fost secţia de chirurgie a spitalului din or.Lipcani
• Conacul Krupenschi, s.Corjeuţi, r. Briceni- se află în degradare avansată, s-a păstrat numai una din clădirile conacului.
• Vila cu parc “Mîndâc”, s. Mîndîc, r. Donduşeni- se află în degradare avansată atît în interior cît şi în interior. Se află la balanţa Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală.
• Conacul cu parc al lui V. Dombrovschi, s. Rediul Mare, r. Donduşeni- se află în degradare avansată.
• Conacul cu parc dendrologic a lui A. I. Pommer, s.Ţaul, r. Donduşeni- se află în degradare avansată, clădirea principală a complexului este într-o stare deplorabilă.
Conacul cu parc dendrologic a lui A. I. Pommer, s.Ţaul, r. Donduşeni

Conacul Pommer, s.Ţaul


• Conacul cu parc al lui Cantacuzino, s.Poiana, r. Edineţ- se află în degradare avansată, o parte din clădirea principală a complexului este ruinată. Se află în proprietate privată.
• Conacul lui Stremiadi, s.Şofrîncani, r. Edineţ- se află în degradare avansată, a rămas numai o clădire din complex. Astăzi în conac se află o cafenea.
• Parcul dendrologic al fostului conac Meleghi cu complexul de clădiri, s. Temeleuţi, r. Floreşti – se află în degradare avansată, a rămas numai o clădire din complex.
• Conac cu parc, s. Răspopeni, r. Şoldăneşti- se află în degradare avansată. Astăzi este în proprietate privată. Este tendinţa de a interveni în structura imobilului prin schimbarea acoperişului şi tavanului.
• Conacul familiei Gonata, s. Zberoaia, r. Nisporeni- se află în degradare avansată, interiorul se ruinează. Anterior a fost spital.
• Conacul familiei Ciolac-Malski, s. Bahmut, r.Calaraşi- se află în degradare avansată, există riscul să fie demolat. Acoperiş nu are, sunt numai pereţii laterali şi cei din faţă cu coloanele de la intrare.
• Complexul de clădiri ale conacului familiei Mirzoian( Manuc-bei), or.Hînceşti- se află în degradare avansată. Excepţie face numai clădirea Castelului de vînătoare, care astăzi este Muzeul de Istorie şi Etnografie.
Complexul de clădiri ale conacului familiei Mirzoian( Manuc-bei), or.Hînceşti

Conacul Mirzoian (Manuc-Bei)


• Conacul Leonard cu parc şi statui , s.Cubolta. r. Sîngerei- se află în degradare avansată. Statuiele de altă dată nu mai sunt.
• Odaia “Drăgălina” a familiei Ianovschi, Gura Bîcului, r. Anenii Noi- se află în degradare avansată, este în proprietate privată.
• Conacul Biberi, s.Rujniţa, r. Ocniţa- se află în degradare avansată, acoperişul şi tavanul în stare de prăbuşire.
• Conac, s. Izbişte, r. Criuleni- se află în stare de degradare avansată. Anterior a fost şcoală, actualmente este abandonat.
• Conacul familiei Bogdasarov. La Sabinica, s. Piatra, r. Orhei- se află în degradare avansată. Astăzi serveşte ca depozit pentru gospodăria ţărănească din localitate.
Conacul familiei Bogdasarov. La Sabinica, s. Piatra, r. Orhei

Conacul Bogdasarov, s. Piatra

3. Degradare – 3
• Conac cu parc al lui V. Stroescu, s.Brânzeni, r. Edineţ- se află în stare de degradare atît în interior cît şi în exterior. Actualmente se află la balanţa Ministerului Sănătăţii.
• Vila familiei Romanov, s. Romaneşti, r. Străşeni- se află în stare de degradare.
• Conacul familiei Mimi, Bulboaca,r. Anenii Noi- se află în stare de degradare.

4. Stare nesatisfăcătoare – 14
• Conacul Cazimir, s. Cernoleuca, r. Donduşeni- se află în stare nesatisfăcătoare la exterior. Actualmente este o şcoală internat.
• Conacul lui Manolache Negruzzi, s.Tîrnova, r. Drochia- se află în stare nesatisfăcătoare, s-a intervenit cu tencuială de tip “şuba”, Actualmente este casă de nunţi.
• Vila cu parc a lui Aleinicov, or. Soroca- se află în stare nesatisfăcătoare. Actualmente este spital.
• Conacul cu parc a lui Vinogradschi, s.Iarova, r. Soroca- se află în stare nesatisfăcătoare, s-a intervenit înstructura clădirii. Actualmente este şcoala medie din sat.
• Conac cu parc al lui Bjozowskz, s. Soloneţ, r. Soroca- se află în stare nesatisfăcătoare. Actualmente este o şcoală pentru copii cu deficienţe în comportament.

Conac cu parc al lui Bjozowskz, s. Soloneţ, r. Soroca

Conac Bjozowskz, s. Soloneţ


• Conacul lui I.C.Bogdan, s. Cuhureştii de Sus, r. Floreşti- se află în stare nesatisfăcătoare.
• Conac cu parc, s. Miciurin/Ghica Vodă, r.Drochia- se află în stare nesatisfăcătoare. Actualmente este tabără de odihnă.
• Conacul Ponsă, or. Glodeni- se află în stare nesatisfăcătoare. Actualmente se află Biblioteca pentru copii din or. Glodeni, anterior a fost secţia de dermatovenerologie a spitalului raional Glodeni.
• Conac cu parc al lui Dinu Ruso, s. Păuleşti, r. Calaraşi- este în stare nesatisfăcătoare. Se află la marginea satului, abandonat.
• Conacul familiei Lazo, s. Piatra, r. Orhei- se află în stare nesatisfăcătoare. Actualmente în restaurare.
• Conac cu parc a lui Apostolopulo, s. Saharna, r. Rezina- se află în stare nesatisfăcătoare. Actualmente se află în proprietate privată.
• Conac, s. Răzălăi, r. Sîngerei- se află în stare nesatisfăcătoare, s-a intervenit în structura clădirii. Actualmente este o şcoală internat.
• Conacul familiei Donici, s. Dubăsarii Vechi, r. Criuleni- se află în stare nesatisfăcătoare. S-a intervenit în exteriorul clădirii cu teracotă. Actualmente este sediul gospodăriei agricole din localitate.
Conacul familiei Donici, s. Dubăsarii Vechi, r. Criuleni

Conacul Donici, s. Dubăsarii Vechi


• Conacul familiei Cristi, s. Teleşeu, r. Orhei- se află în stare nesatisfăcătoare. Sea flă în proprietate privată.

5. Stare satisfăcătoare – 13
• Conacul Krupenski cu parc dendrologic, s. Pavlovca, r. Briceni- se află în stare satisfăcătoare. Actualmente este spital de psihiatrie.
• Casa din conacul scriitorului C. Stamati, s.Ocniţa, r. Ocniţa- se află în stare satisfăcătoare. A fost restaurat.
• Conacul Hergiu, s. Napadova, r. Floreşti- se află în stare satisfăcătoare. Actualmente este şcoală internat.
• Conacul Străjescu, s. Văscăuţi, r. Floreşti- se află în stare satisfăcătoare. Actualmente este şcoală internat.
• Conacul Hasnaş, s. Sofia, r. Drochia- se află în stare satisfăcătoare. Actualmente este Muzeu de Istorie şi Etnografie din localitate.
• Conacul familiei Balioz cu parc, s.Ivancea, r. Orhei- se află în stare satisfăcătoare. Este după restaurare.

Conacul familiei Balioz cu parc, s.Ivancea, r. Orhei

Conacul Balioz, s.Ivancea


• Conacul Leonardi-Buznea, s. Ciuciulea, r. Glodeni- se află în stare satisfăcătoare. Actualmente este o Şcoală Profesional Polivalentă.
• Conacul familiei Ralli, s. Dolna, r. Străşeni- se află în stare satisfăcătoare. Actualmente este amplasată expoziţia muzeală, filială a Muzeului A.S.Puşkin.
• Conacul familiei Ralli, s. Iurceni, r. Nisporeni- se află în stare satisfăcătoare.
• Conacul cu parc dendrologic al lui F. Cazimir, s. Mileşti, r. Nisporeni- se află în stare satisfăcătoare.
• Conacul cu parc a lui Dombas, s. Sloveanca, r. Sîngerei- se află în stare satisfăcătoare. Actualmente este şcoala din localitate.
• Conacul familiei Şalari, s. Micleşti, r. Criuleni- se află în stare satisfăcătoare. Actualmente este şcoala din localitate
Conacul familiei Şalari, s. Micleşti, r. Criuleni

Conacul Şalari, s. Micleşti


• Conacul Familiei G. Ivănuş, s. Negreşti, r. Străşeni- se află în stare satisfăcătoare. Actualmente este şcoala din localitate.

Case de locuit
1. Degradat -1
• Casă de locuit, str. A. Puşkin 17, mun.Bălţi- se află în stare de degradare. Un perete lateral s-a surpat.

2. Stare nesatisfăcătoare-6
• Casa lui Hadji Marcarov, mun. Bălţi- se află în stare nesatisfăcătoare. S-a intervenit cu tencuială de tip „şuba”.
• Casă de raport, str. Hotinului 26, mun. Bălţi- se află în stare nesatisfăcătoare. Exces de publicitate.
• Casă de raport, str. Ştefan cel Mare 79, mun. Bălţi- se află în stare nesatisfăcătoare. Exces de publicitate în faţadă.
• Casă de locuit, str. Vasile Mahu 105, or. Orhei- se află în stare nesatisfăcătoare. Şi-a pierdut calitatea de monument.

Casă de locuit, str. Vasile Mahu 105, or. Orhei

Casă de locuit, str. Mahu 105, or. Orhei


• Casă de locuit, str. Vasile Mahu 113, or. Orhei- se află în stare nesatisfăcătoare. S-a intervenit cu poliester.
• Casă de locuit, str. Vasile Mahu 121, or. Orhei- se află în stare nesatisfăcătoare. Şi-a pierdut calitatea de monument.

3. Stare satisfăcătoare-34

Case memoriale:
Stare satisfăcătoare – 9

Mănăstiri
1. Stare nesatisfăcătoare – 8
• Mănăstirea “Sf. Treime” (complex edilitar), Rudi, r. Soroca- se află în stare nesatisfăcătoare. Intervenţie cu termopane.
• Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Calărăşăuca, r. Ocniţa- se află în stare nesatisfăcătoare. Intervenţie în faţadă.
• Mănăstirea “Înălţarea Domnului, Japca, r. Floreşti- se află în stare nesatisfăcătoare. Intervenţie cu termopane.

Mănăstirea “Înălţarea Domnului, Japca, r. Floreşti

Mănăstirea din s. Japca


• Mănăstirea “Sf. Nicolae”, Dobruşa, r. Şoldăneşti- se află în stare nesatisfăcătoare. Intervenţie cu termopane, lucrări de restaurare neadecvate.
• Complexul edilitar al Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”, Tabăra, r. Orhei- se află în stare nesatisfăcătoare. Construcţia unei anexe la intrare în biserică.
• Mănăstirea “Înălţarea Domnului”, Hîrjauca, r. Călăraşi- se află în stare nesatisfăcătoare. Intervenţie cu termopane.
• Mănăstirea rupestră „Adormirea Maicii Domnului”, Ţîpova, r. Rezina- se află în stare nesatisfăcătoare. Restaurări neadecvate.
• Mănăstirea Cuşelăuca, s. Cuşelăuca, r. Şoldăneşti- se află în stare nesatisfăcătoare. Intervenţie cu termopane, lucrări neadecvate de restaurare.

2. Stare satisfăcătoare – 10
• Complexul edilitar al Mănăstirii “Sf. Dumitru”, Vărzăreşti, r. Nisporeni- se află în stare satisfăcătoare.

Complexul edilitar al Mănăstirii “Sf. Dumitru”, Vărzăreşti, r. Nisporeni

Complexul Mănăstirii “Sf. Dumitru”, Vărzăreşti,


• Mănăstirea “Sf. Cuvioasă Paraschiva” Bursuc, r. Nisporeni- se află în stare satisfăcătoare.
• Mănăstirea, Cosăuţi, r.Soroca- se află în stare satisfăcătoare.
• Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”, Frumoasa, r. Călăraşi- se află în stare satisfăcătoare.
• Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”, Hîrbovăţ, r. Călăraşi- se află în stare satisfăcătoare.
• Mănăstirea “Naşterea Maicii Domnului”, Răciula, r. Călăraşi- se află în stare satisfăcătoare.

• Mănăstirea “Sf. Treime”, Saharna, r. Rezina- se află în stare satisfăcătoare.
• Mănăstirea “Sf. Gheorghe”, Căpriana, r. Străşeni- se află în stare satisfăcătoare.
• Complex edilitar al mănăstirii “Sf. Gheorghe”, Suruceni, r. Ialoveni- se află în stare satisfăcătoare.
Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului”, Curchi, r. Orhei- se află în stare satisfăcătoare, merg lucrări de restaurare.
Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului”, Curchi, r. Orhei

Mănăstirea din s. Curchi, r. Orhei

În urma inspectării bisericilor sau înregistrat următoarele date:
1. Demolat – 16
• Biserica de lemn “Sf. Nicolae”, Braicău, r. Donduşeni- biserica este demolată. Cîteva elemente ale bisericii (turnul) se află lîngă biserica din piatră construită în perioada interbelică.
• Biserica de lemn “Sf.Arhanghel Mihail”, s. Donduşeni, r. Donduşeni- biserica este pe cale de demolare, sunt numai pereţii.
• Biserica de lemn Sf. Arhanghel Mihail, S. Brânzeni, r. Edineţ- a fost demolată în perioada sovietică, în locul ei este o biserică din piatră.
• Biserica de lemn Sf. Arhanghel Mihail, Burlăneşti, r. Edineţ- biserica a ars în perioada sovietică, în locul ei este o biserică din piatră.
• Biserica de lemn “Sf. Arhanghel Mihail”, Corlăteni (Leadoveni), r. Rîşcani- nu mai este biserică din lemn, actualmente biserica este din piatră.
• Biserica“Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” (incendiată), Petruşeni, r. Rîşcani. Biserica a fost incendiată, a fost construită altă biserică din piatră în 1998.
• Biserica de lemn Sf. Nicolae, s. Terebna, r. Edineţ- biserica nu mai este din lemn din 1990, actualmente este biserică din piatră.
• Biserica de lemn “Sf. Arh. Mihail”, or. Şoldăneşti- biserica nu mai este din lemn,actualmente este biserică din piatră.
• Biserica de lemn “Sf. Arh. Mihail”, s. Vadul Raşcov, r. Şoldăneşti- biserica nu mai este din lemn,actualmente este biserică din piatră.

Biserica de lemn “Sf. Arh. Mihail”, s. Vadul Raşcov, r. Şoldăneşti

Biserica din s. Vadul Raşcov


• Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”, s.Alexeevca, r. Ungheni- biserica nu mai este din lemn,dar biserica din piatră este în reconstrucţie.
• Biserica de lemn “Sf. Nicolae”, s.Cetireni, r. Ungheni- biserica nu mai este din lemn,actualmente este biserică din piatră.
• Biserica de lemn “Trei Ierarhi”, s. Floreşti, r. Ungheni- este învelită cu tablă.
• Biserica de lemn “Sf. Nicolae”, s. Sculeni, r. Ungheni- biserica nu mai este din lemn,actualmente este biserică din piatră.
• Biserică de lemn, s. Selişte, r. Nisporeni- biserica nu mai este din lemn,actualmente este biserică din piatră.
• Biserica de lemn “Sf. Treime”, s. Hirişeni, r. Teleneşti- demolată.
• Biserică de lemn, s. Albineţul Vechi, r. Făleşti- biserica nu mai este din lemn,actualmente este biserică din piatră.

2. Degradat avansat – 4
• Biserica de lemn “Sf. Arhanghel Mihail”, s. Hiliuţi, r. Rîşcani- riscă a fi demolată,pereţii şi acoperişul sînt degradate avansat.
• Biserica “Sf. Nicolae”, s. Năpădeni, r. Ungheni -în urma alunecărilor de teren biserica a fost abandonată şi s-a construit altă biserică, se află în stare avansată de degradare.
• Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”, s. Vorniceni, r. Străşeni-se află în stare de degradare avansată. Există riscul ca pereţii să se ruineze.
• Biserica de lemn “Sf. Trifon”, s. Cotul Morii, r. Hînceşti- se află în stare de degradare avansată în urma inundaţiilor din vara anului 2010.

3. Stare nesatisfăcătoare – 31
• Biserica “Sf. Arhangel Mihail”,s.Corjeuţi, r. Briceni- se află în stare nesatisfăcătoare, şi se efectuează lucrări de restaurare neautorizate în interior.
• Biserica de lemn “Sf. Arhangel Mihail”, s.Hlina, r. Briceni- se află în stare nesatisfăcătoare, acoperită cu tablă,uşă termopan.
• Biserica de lemn “Sf.Treime”, s.Larga, r. Briceni- se află în stare nesatisfăcătoare, intervenţie în faţadă cu geamuri şi uşi termopan.

Biserica de lemn “Sf.Treime”, s.Larga, r. Briceni

Biserica de lemn s.Larga, r. Briceni


• Biserica de lemn “Sf.Arhanghel Mihail” s. Mîndîc, r. Donduşeni- biserica nu mai este din lemn, actualmente este biserică din piatră.
• Biserica de lemn “Acoperemîntul Maicii Domnului”, s. Pocrovca, r. Donduşeni – Intervenţie cu zidărie din cărămidă în pereţii bisericii.
• Biserica de lemn „Sf. Arhanghel Mihail”, s. Alexăndreni, r. Edineţ- se află în stare nesatisfăcătoare, intervenţie în faţadă, învelită cu tablă.
• Biserica de lemn „Acoperământul Maicii Domnului”, s.Stolniceni, r. Edineţ- se află în stare nesatisfăcătoare, intervenţie cu lambri şi termopane.
• Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”, s. Aluniş, r.Rîşcani- se află în stare nesatisfăcătoare, intervenţie cu lambri.
• Biserica “Sf. Gheorghe iluministul Armeniei”, mun.Bălţi- se află în stare nesatisfăcătoare, nefuncţională.
• Biserica de lemn “Sf. Ioan”, s. Iliciovca, r. Floreşti- se află în stare nesatisfăcătoare, biserica este învelită cu tablă.
• Biserica“Sf. Arhanghel Mihail”, s. Sevirova, r. Floreşti- biserica din lemn nu mai este ,în locul ei au ridicat una din piatră în 1990.
• Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”, s. Drochia, r. Drochia- se află în stare nesatisfăcătoare, biserica este învelită cu lambri.
Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”, s. Drochia, r. Drochia

Biserica de lemn, s. Drochia, r. Drochia


• Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”, s.Măcăreuca, r. Drochia- se află în stare nesatisfăcătoare, tavanul se lasă.
• Biserica de lemn “Sf. Arh. Mihail”, s. Zguriţa, r. Drochia- biserica se află în stare nesatisfăcătoare, este învelită cu tablă.
• Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, s.Cuhneşti, r. Glodeni- se afla în stare nesatisfăcătoare, unele elemente arhitecturale din exterior sînt deteriorate.
• Biserica de lemn “Sfînta Treime”s. Fundurii Vechi, r. Glodeni- se află în stare nesatisfăcătoare, biserica este învelită cu tablă.
• Biserica “Sf. Gheorghe”, s.Chiţcani, r. Teleneşti- lucrări de restaurare.
• Biserica de lemn “Înălţarea Sfintei Cruci”, s.Codru, r. Teleneşti- biserica nu mai este din lemn,actualmente este biserică din piatră.
• Biserica “Sf. Arhanghel Mihail”, s. Scumpia, r. Făleşti- se află în stare nesatisfăcătoare, se construieşte o anexă.
• Biserica “Sf. Elizabeta” cu poartă-clopotniţă, s.Cubolta, r. Sîngerei- se află în stare nesatisfăcătoare, lucrări de restaurare neautorizate.
• Biserica “Sf. Arhanghel Mihail” şi necropola familiilor Donici şi Macri, s.Dubăsarii Vechi, r. Criuleni- se află în stare nesatisfăcătoare, în reconstrucţie.
• Biserica “Sf. Arhanghel Mihail”, s. Steţcani, r. Criuleni- se află în stare nesatisfăcătoare, lucrări de restaurare.
• Biserica “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, s. Hansca, r. Ialoveni- se află în stare nesatisfăcătoare, merg lucrări de restaurare, neautorizate.
• Biserica “Intrarea în Templu a Maicii Domnului”, s.Ulmu, r. Ialoveni- se află în stare nesatisfăcătoare, merg lucrări de restaurare, neautorizate.
• Biserica “Sf. Nicolae”, s. Buţeni, r. Hînceşti- biserica se află într-o stare nesatisfăcătoare.
Biserica “Sf. Nicolae”, s. Buţeni, r. Hînceşti

Biserica “Sf. Nicolae”, s. Buţeni, r. Hînceşti


• Biserica “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”, s. Negrea, r. Hînceşti- se află într-o stare nesatisfăcatoare, uşa şi geamurile sunt din termopan.
• Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, or.Căuşeni- se află într-o stare nesatisfăcătoare.
• Biserica “Sf. Nicolae”, s. Baccealia, r. Căuşeni- se află în stare nesatisfăcătoare, intervenţii cu anexe.
• Biserica “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”, s. Cîrnăţeni, r. Căuşeni- merg lucrări de restaurare a clopotniţei.
• Biserica « Adormirea Maicii Domnului » s. Sălcuţa, r. Căuşeni- se află în stare nesatisfăcătoare, merg lucrări de restaurare a clopotniţei neautorizate.
• Biserica « Adormirea Maicii Domnului » s.Talmaza, r. Ştefan Vodă- se află în stare nesatisfăcătoare, intervenţie cu poliester.
• Biserica de lemn “Sf. Nicolae” şi monumentele funerare ale proprietarilor Goikov’’, Păuleşti, r. Călăraşi- biserica nu mai este din lemn, actualmente este biserică din piatră.

4. Stare satisfăcătoare- 152

5. Bună – 2
• Biserica de lemn “Sf. Arh. Mihail”, s. Limbenii Vechi, r. Glodeni- restaurată.
• Biserica de lemn “Acoperemântul Maicii Domnului”, s. Palanca, r. Călăraşi- restaurată adecvat.

Arhitectură civilă

1. Demolat –1
• Şcoala primară, s.Cernoleuca, r. Donduşeni- demolată.

2. Degradat avansat-7

• Clădirea fostei cîrmuiri a zemstvei, or. Soroca- se află în stare de degradare avansată.

Clădirea fostei cîrmuiri a zemstvei, or. Soroca

Clădirea zemstvei, or. Soroca


• Complexul de clădiri ale spitalului, or.Lipcani, r. Briceni- se află în stare de degradare avansată.
• Clădirea fostei şcoli primare, s. Cetireni, r. Ungheni- se află în stare de degradare avansată, lipsesc uşile şi ferestrele.
• Clădirea fostei şcoli primare, s. Hîrbovăţ, r. Călăraşi- se află în stare de degradare avansată, peretele din spate se află în stare deplorabilă.
Clădirea fostei şcoli primare, s. Hîrbovăţ, r. Călăraşi

Clădirea fostei şcoli s. Hîrbovăţ, r. Călăraşi


• Clădirea fostei şcoli primare, s. Pîrjolteni, r.Călăraşi- se află în stare de degradare avansată.
• Clădirea fostei Societăţi Naţionale a Crucii Roşii. Filiala Orhei (clădirea fostei băi urbane), Orhei- se află în stare de degradare avansată, abandonată.
• Complexul de clădiri ale spitalului raional (clădirile secţiilor: boli infecţioase, gastrologie, oftalmologie, otorinologie, cardiologie), Orhei- se află în stare de degradare avansată, semiruinat.
• Clădirea fostei cîrmuiri a zemstvei, or. Soroca- se află în stare de degradare avansată.
Clădirea fostei cîrmuiri a zemstvei, or. Soroca

Clădirea zemstvei, or. Soroca


3. Degradat -3
• Spital cu parc dendrologic, s.Stolniceni, r. Edineţ- se află în stare de degradare .
• Clădirea fostei şcoli agronomice cu îngrădirea ornamentală, or. Soroca- se află în stare de degradare.
• Complexul de clădiri ale hanului urban (clădirea fostului hotel şi a unei case de locuit), Orhei- se află în stare de degradare.

4. Stare nesatisfăcătoare-19
• Cramă, s. Corjeuţi, r. Edineţ- se află în stare nesatisfăcătoare.În exterior şi-a pierdut calitatea de monument.
• Clădirea fostei bănci, or. Soroca- intervenţie în faţadă.
• Clădirea fostului hotel urban, or.Soroca- nesatisfăcătore.
• Clădirea fostului pichet de grăniceri, or.Soroca- intervenţie în faţadă.
• Clădirea fostului spital evreesc, or. Soroca- intervenţieîn faţadă.
• Clădirea fostei asociaţii de credit, s.Cosăuţi, r. Soroca- intervenţii cu termopan.
• Spitalul, or. Rîşcani- nesatisfăcătoare.
• Complexul de clădiri a staţiei de cale ferată, mun. Bălţi- parţial demolată în perioada postbelică.
• Edificiu pentru funcţii cultural-sociale, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr. 60- intervenţie degradantăcu termopane.
• Şcoala primară, s. Cuhureştii de Sus, r.Floreşti- intervenţie degradantă în faţadă,termopane.
• Spital, s. Vadul Raşcov, r. Şoldaneşti- reconstruit cu intervenţii degradante.
• Clădirea fostului spital s. Păuleşti, r. Călăraşi- nesatisfăcătoare,abandonată.
• Clădirea fostului spital al Zemstvei, s. Pîrjolteni, r. Călăraşi- nesatisfăcătoare.
• Spitatul Zemstvei, s. Drăgăneşti, r. Sîngerei- nesatisfăcătoare.
• Clădirea fostei şcoli muzicale, s. Costeşti, r. Ialoveni- a pierdut calitatea de monument.-
• Fabrica de vin a familiei Mimi, Bulboaca r. Anenii Noi- se efectuează lucrări de restaurare neadecvată.
• Complexul de clădiri ale spitalului Căuşeni- nesatisfăcătoare.

5. Stare satisfăcătoare-33

Arhitectură industrială şi a instalaţiilor tehnice populare

1. Demolat – 1
• Moară de apă, s. Brînzeni, r. Edineţ- nu mai există.
2. Degradat avansat- 1
• Moara de vânt, s.Cernoleuca, r. Donduşeni- poate fi dezasamblată şi instalată la muzeul satului.

3. Degradat -1
• Castel de apă or. Frunze, r. Ocniţa- în degradare.

4. Stare nesatisfăcătoare-3
• Clădirea fostei bănci agricole, Mereni, r. Anenii Noi- nesatisfăcătoare.

Clădirea fostei bănci agricole, Mereni, r. Anenii Noi

Clădirea fostei bănci, Mereni, r. Anenii Noi


• Moară de apă, s. Naslavcea, r. Ocniţa- se află în stare nesatisfăcătoare.
• Clădirea foste mori cu aburi a lui F.E. Regepa, s. Mereni, r. Anenii Noi- a pierdut calitatea de monument.
• Moară de vânt, s. Mileştii Mici, r. Ialoveni- abandonată.

5. Stare satisfăcătoare-5
• Moară cu aburi, s. Briceva, r. Donduşeni- se află în stare satisfăcătoare.
• Oloiniţă şi moara de aburi, s. Şofrîncani, r. Edineţ- se află în stare satisfăcătoare.
• Pod de piatră “turcesc”, s. Călărăşeuca, r. Ocniţa- se află în stare satisfăcătoare.

Pod de piatră “turcesc”, s. Călărăşeuca, r. Ocniţa

Pod de piatră “turcesc”, s. Călărăşeuca


• Moară de apă, s.Bobuleşti, r. Floreşti- se află în stare satisfăcătoare, e funcţională,sau păstrat elemente a pieselor vechi.
• Pod al căii ferate, or. Ungheni – se află în stare satisfăcătoare.

Monumente de for public

Monumente dedicate gloriei militare
1. Stare nesatisfăcătoare- 1
• Monument în memoria a 67 ostaşi consăteni căzuţi în 1941-1945, s. Ochiul Alb, r. Drochia – în degradare.
2. Stare satisfăcătoare-54
Busturi, pietre funerare – toate se află în stare satisfăcătoare
Monumente dedicate ideologiei sovietice
V.I.Lenin, or. Briceni
V.I.Lenin, or Lipcani
V.I.Lenin, or Donduşeni
V.I.Lenin, or Edineţ
V.I.Lenin, s. Brătuşeni, r. Edineţ
V.I.Lenin, or. Ocniţa
V.I.Lenin, or Otaci
V.I.Lenin, s.Cotova, r. Drochia
V.I.Lenin, or Rîşcani
V.I.Lenin, or. Anenii Noi

Monument lui A. Suvorov, s. Volintiri, r. Ştefan Vodă
Monument comunist-Karpişîn, or. Briceni
Monument A. Suvorov, s. Nicoreni, r. Drochia
Monument G. I.Kotovschi, s. Sofia, r. Drochia
Monument lui G.I. Kotovschi, or. Hînceşti
Bustul lui G.I. Kotovschi, s. Ştefăneşti, r. Ştefan Vodă

Reclame

Discuție

5 gânduri despre &8222;Monumente&8221;

 1. Activitatea Dv. a fost intensă, intensivă şi bogată. Aţi făcut un lucru bun şi util. (CÂT MAI MULTE IMAGINI).O să îmi păstrez şi eu datele, deşi mă ocup în principal cu patrimoniul mobil(dar nici faţă de monumente nu pot fi indiferentă).Aş vrea să mă ajutaţi să identific o clădire de utilitate publică care avea o barză de lemn(colorată) pe frontispiciu, probabil Şcoala primară din Cernoleuca, sau…..Vă rog să cercetaţi şi să postaţi o imagine mai veche chiar dacă este demolată. Ştiu despre clădire din arhiva foto de familie.

  Scris de Măneanu Varvara Magdalena | ianuarie 11, 2012, 8:02 am
 2. De asemenea caut indicii prin toate bibliografiile unde este atestat toponimul la rediu, unde s-a aflat în 1830 (aproximativ) o biserică, şi ceva date despre ctitori, data sărbătorii hramului, renovare, aspect ale interiorului, iconostas, icoane, pomelnic. Poate aveţi vre-o idee. Ştiu că şi la noi există atestate mai multe toponine Rediu, unul lângă Cluj, altul lângă Galaţi, în jurul Botoşaniului, Sucevei şi Iaşului, dar nici unul dintre acestea nu se leagă de un obiect de cult pe care îl studiez de mai mulţi ani.

  Scris de Măneanu Varvara Magdalena | ianuarie 11, 2012, 8:26 am
 3. Agenţia se ocupă şi de parcurile moşiereşti sau doar de conace?

  Scris de Cristina | aprilie 19, 2012, 7:51 pm
 4. Aţi făcut o treabă foarte utilă. Am consultat şi eu lucrarea şi am găsit unele lucruri care mă interesau. Păcat că nu văd în acest material fotografii pentru fiecare obiectiv, mai ales pentru cele ca re nu mai există. Mulţumesc că mi l-aţi trimis şi pe mail. Îl am listat de mai demult.Vă doresc cât mai multe monumente salvate! Succes! (mai bine restaurare fără şuba)Varvara Magdalena Măneanu – muzeograf.

  Scris de Măneanu Varvara Magdalena | aprilie 20, 2012, 5:18 am

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 232 de urmăritori

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 232 de urmăritori

RSS Ghenadie Sontu Fine Art Blog

 • The 7 Pieces of Furniture of the Tabernacle
  God gave the specific order for the arrangement of the furniture (Exodus 40:20-38). If you could trace a line around their divine order the following would appear (the ark and mercy seat are two pieces forming one).The tabernacle and its rituals are called a “shadow of good things to come”; the salvation of Jesus Christ – of which He is the substance (Hebrew […]
 • 15 Facts About The Last Supper
  Leonardo da Vinci's The Last Supper is one of the most admired, most studied, and most reproduced paintings the world has ever known. But no matter how many times you've seen it, we'll bet you don't know these details. 1. It's bigger than you think. Countless reproductions have been made in all sizes, but the original is about 15 fee […]
 • Reuven Rubin - Israeli painter
  Reuven Rubin (Hebrew: ראובן רובין‎; November 13, 1893 – October 13, 1974) was a Romanian-born Israeli painter and Israel's first ambassador to Romania. Rubin Zelicovici (later Reuven Rubin)[2] was born in Galaţi to a poor Romanian Jewish Hasidic family. He was the eighth of 13 children.[1] In 1912, he left for Ottoman-ruled Palestine to study art at Bez […]
 • Where is the Ark of Covenant?
  The Ark of the covenant was constructed to place the two tablets that contains the ten commandments. Many have been debated through the centuries about its real content. Some opinions were raised and according to them, there were two Arks created for two tablets and placed separately. It was made up of acacia wood and covered with gold. There were four gold […]
 • Ark of the Covenant
  The Ark of the Covenant (Hebrew: אָרוֹן הַבְּרִית‬, Modern Arōn Ha'brēt, Tiberian ʾĀrôn Habbərîṯ), also known as the Ark of the Testimony, is a gold-covered wooden chest with lid cover described in the Book of Exodus as containing the two stone tablets of the Ten Commandments. According to various texts within the Hebrew Bible, it also contained Aaron […]
Reclame
%d blogeri au apreciat asta: