//
Noutati

ELABORAREA REGISTRULUI MONUMENTELOR IMOBILE DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU
Elaborat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU, DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI RELAŢII FUNCIARE
IMP “CHIŞINĂUPROIECT”

Prezentarea registrului monumentelor – Chisinau Proiect

Planul Urbanistic Zonal CHISINAU -elaborat de catre IMP CISINAUPROIECT

chisinau PUZ PUGPrimăria Chişinău organizează consultări publice

Primăria municipiului Chişinău informează că mâine, miercuri, 18 ianuarie 2012, vor începe consultările publice a următoarelor proiecte de documente: „Planul urbanistic zonal Centru, oraşul Chişinău”, „Schema complexă a transporturilor din municipiul Chişinău” şi „Registrul monumentelor imobile de importanţă locală din municipiul Chişinău”.

Timp de 2 zile, pe 18 şi 19 ianuarie curent, consultările publice se vor desfăşura în incinta Preturii sectorului Centru (str. Bulgară, 43), Sala de şedinţe. Dezbaterile publice vor începe la ora 10.00. Sunt invitaţi toţi doritorii.

Direcţia Relaţii Publice,

Primăria mun. Chişinău

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 83
MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

Tel.: + 373 22 201 707; Fax: + 373 22 201 708
–––––––––––––––––

E-Patrimoniu

Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor invita la colaborare voluntari pentru realizarea unui proiect national „E-patrimoniu”, prin care isi propune sa plaseze fiecare monument din Republica Moldova pe o harta digitala.
Pentru detalii nu ezitati sa ne contactati: 233159, +373 79 574875, (Ghenadie)

Avem nevoie de suportul Vostru!
––––––––––––––––––
AIRM a participat la al II-lea Seminar “Crearea Bazei de Date Spaţiale pentru Harta Digitală de Bază pentru Infrastructura de Date Spaţiale a Republicii Moldova ”
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova în comun acord cu echipa misiunii JICA (Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei) a organizat al II-lea Seminar moldo-japonez cu genericul „Crearea Bazei de Date Spaţiale pentru Harta Digitală de Bază pentru Infrastructura de Date Spaţiale a Republicii Moldova”, care a avut loc pe data de 20 decembrie curent, în localul Complexului hotelier CODRU, pe adresa str. 31 August 1989, Sala Albă.

Raportul privind finalizarea etapei intermediare a Proiectului;
Aplicarea datelor spaţiale în diferite ramuri ale economiei naţionale!
Incurajarea persoanelor fizice şi juridice pentru utlizarea Datelor Spaţiale.
Pentru informare Vă comunicăm, că la moment sunt în plină desfăşurare luerările de implementare a proiectului moldo-japonez pentru crearea Hărţii topografice digitale cu gradul de detaliere 1:50 000, grand beneficiat din partea Guvernului Japoniei în formă de suport tehnic, care va servi ca SIG de Referinţă pentru crearea Infrastructurii de Date Spaţiale a Republicii Moldova.
Implementarea cu succes al Proiectului menţionat va permite Republicii Moldova de a implementa efectiv componentele importante ale Planului de Activitate a Guvernului „Integrare Europeană: libertate, democraţie, bunăstare”, ceea ce va facilita dezvoltarea continuă a ţării şi va contribui şi mai mult la fortificarea colaborării mutuale în domeniul tehnologiilor geoinformaţionale.

Detalii: http://www.airm.gov.md

Echipa AIRM

DEMOLĂRILE CONTINUĂ. Astăzi se hotărăşte soarta unui monument de arhitectură care riscă să fie transformat în hotel (că tot avem puţine pe metru pătrat)

sciusev 52

str. Sciusev 52

Lupta pentru păstrarea monumentelor de arhitectură şi istorie din oraşul Chişinău continuă. Se pare însă că pe cât de înverşunaţi sunt istoricii, oamenii de cultură, societatea civilă să păstreze şi să restabilească aceste clădiri, pe atât de neînduplecaţi şi harnici sunt cei care avizează demolările.

Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor a remis săptămâna aceasta un comunicat de presă prin care anunţa dispariţia încă a unui monument arhitectural de însemnătate naţională. În pofida faptului că aceste cazuri de distrugere sunt mediatizate, societatea civilă ia atitudine, autorităţile locale „se fac că plouă”, iar justiţia moldovenească încă n-a aflat ce înseamnă monument de arhitectură şi istorie.

Clădirea de pe strada Şciusev, 52, considerată monument arhitectural de însemnătate naţională din sec. XIX, riscă să fie demolată, iar în locul ei să fie ridicat un hotel cu şase etaje.

Primăria a eliberat autorizație de construcţie, care prevede demolarea acestui monument și construirea în locul lui a unui hotel cu 6 etaje. Cazul se examinează astăzi la Curtea de Apel, instanța urmând să dea verdictul.

Nu ar avea sens să protestăm după demolarea acestui monument din sec. XIX. Ministerul Culturii (dnii B. Focșa, I. Postică, E.Bâzgu, S. Ciocanu, I. Ștefăniță) prin nenumărate scrisori s-au adresat Primăriei și Inspecției de Stat să nu avizeze și să nu elibereze autorizație de construcție pe adresa dată. În consecință, la 13.01.2011, Primăria a emis autorizația de construcție, astfel creând pericolul dispariției încă a unui monument din Patrimoniul național al Republicii Moldova.

Comisia parlamentară pentru Educație și Cultură a constatat încălcările din partea Primăriei, dosarul fiind trimis spre examinare la CCCEC. Academia de Ştiințe a RM, Consiliul Național pentru protecția monumentelor, precum și organizația UNESCO și-au expus poziția privind păstrarea monumentului, atenționând autoritățile publice locale despre inadmisibilitatea emiterii acestei autorizații.

Atâta timp cât instanța de judecată nu a emis o hotărâre în acest sens, CEREM ca Primăria să intervină în cadrul şedinţei de judecată prin recunoașterea acțiunii juridice și confirmarea încălcărilor comise în vederea anulării autorizației de reconstrucţie pentru clădirea din strada Şciusev, 52.

Istoricul clădirii
Primele ştiri documentare privitor la proprietatea imobiliară datează din 1851, când aparţinea lui Ivan Svaricebsky. Pe aticul de deasupra intrării s-a păstrat monograma “Ш” pe fundalul unui scut heraldic. Istoricii spun că edificiul are o mare valoare istorică şi artistică. Ansamblul arhitectural îmbină elementele stilului modern şi eclectic. În secolul al XIX-lea acolo ar fi locuit arhitectul principal al Chişinăului. În prezent, casa este inclusă în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău.
Şi parcă tot n-ar fi de ajuns, joi, 3 noiembrie, în sectorul Botanica al capitalei a început demolarea unui alt monument istoric – prima Şcoală de Vinificaţie, prima instituţie de învăţământ din Basarabia (str. Sarmizegetusa, 48/12).

Liliana POPUŞOI, Flux

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Primarului General al mun. Chişinău,
Dl Dorin Chirtoacă
Dle Primar General!

În prezent patrimoniul arhitectural din zona istorică a Postasii ChisinauluiChişinăului este supus acţiunilor de vandalizare. Patrimoniul arhitectural nu este protejat, nu este valorificat aşa ca în alte oraşe istorice din regiune si întreaga Europă. Zilnic au loc intervenţii asupra monumentelor istorice si arhitecturale. Se demonstrează ca cel puţin un monument pe lună este demolat. Grupurile civice: “Oraşul meu drag” si „Poştaşii Chişinăului” au protestat in favoarea restabilirii monumentul de pe str. V. Pîrcălab 71, pentru a cere oprirea oricăror intervenţii asupra edificiilor cu statut de monument din capitală, cu regret remarcam ca demolările cu încălcarea legislaţiei continuă în acelaşi ritm alarmant, continuă intervenţiile neautorizate, funcţionarii locali nu întreprind măsuri necesare.

Remarcăm că Primăria mun Chişinău a iniţiat un sir de activităţi privitor la cunoaşterea istoriei oraşului anul acesta. Totodată, specialiştii din domeniu, comunitatea oraşului, experţii străini ne atenţionează ca doar împreună, Primăria si comunitatea trebuie sa ne implicam imediat pentru ca altfel riscăm să pierdem si mai mult din zona istorică a Chişinăului.

Exista riscul iminent ca in timpul cel mai apropiat oraşul istoric se va transforma intr-o jungla urbana dominata de beton si sticla. Astfel cerinţele noastre sunt clare si tranşante pentru a proteja patrimoniul cultural si drepturile culturale patrimoniale ale Chişinăuenilor. Noi, Grupul civic Poştaşii Chişinăului, propunem un set de acţiuni pentru a repune Chişinăuenii în drepturile lor culturale, patrimoniale, anume:

1. Planul Urbanistic General pentru zona istorică a Chişinăului sa fie racordat la statutul de regim special de protecţie pe care îl are zona istorică, cu includerea în Registrul monumentelor al RM sub nr. 308, aprobată prin hotărârea Parlamentului RM,
2. Proiectul construcţiei blvrd Cantemir, peste străzile si monumentele din centrul istoric al Chişinăului, sa fie stopat (aceasta este prevăzut in proiectul actualului Plan Urbanistic General),
3. Proprietarii monumentelor arhitecturale si istorice din mun. Chişinău sa fie responsabilizaţi pentru cerinţele de păstrare si intervenţiile permise asupra monumentelor, aşa cum prevede legislaţia si normele internaţionale,
4. Interzicerea amplasării panourilor publicitare pe faţadele monumentelor si a edificiilor din zona istorică a oraşului (exemplul Lvov, Cluj, Varna, etc).
5. Interzicerea parcării automobilelor pe trotuare, în spaţiul public din centrul Chişinăului; supraetajări, geamuri termopane, construcţii înalte in vecinătate, materiale netradiţionale, mansarde asupra monumentelor.
6. Elaborarea unui Plan de acţiuni privind ocrotirea si reabilitarea monumentelor istorice, acesta sa devină un spaţiu plăcut pentru muncă, odihnă si atractiv pentru turişti Chişinăului,
7. Adoptarea Regulamentului cu privire la construcţiile si faţadele care se fac în Zona istorică a oraşului.

Centrul Istoric al Chişinăului trebuie sa fie zonă interzisă pentru experienţe urbanistice. Proiectele de construcţie trebuie sa se încadreze organic în ambianta istorică.

Cu sinceritate,

membrii Grupului Civic „POŞTAŞII CHIŞINĂULUI

–––––––––––––––––––––––––––
Lansarea Publicatiei: „Retro Chisinau”
Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, în colaborare cu Ministerul Culturii,

Retro Chisinau

Retro Chisinau

Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, are onoarea să anunţe lansarea publicaţiei “Retro Chisinău”, care va avea loc la Sala Albastră a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, pe data de 13 octombrie 2011, orele 16:00, str. 31 august 1989, nr. 121 „A”.
Publicaţia “Retro Chisinău” este un omagiu adus tezaurului arhitectural al Chişinăului în imagini fotografice de epocă. O colecţie inedită de fotografii ale Chişinăului ce pune în valoare patrimoniul cultural al oraşului şi ne prezintă o individualitate istorică, culturală, care ar fi trebuit protejată şi pusă în valoare ca moştenire lăsată de generaţiile care ne-au precedat, şi pe care avem datoria de a o transmite intactă generaţiilor viitoare.
O mare parte din clădirile acestor imagini nu mai există pe harta Chişinăului fiind distruse pentru totdeauna. După o inventariere a celor 977 de edificii de arhitectură de importanţă locală şi naţională înscrise in Registrul monumentelor ocrotite de stat s-a constatat un proces de degradare continuă a patrimoniului imobil din Centrul istoric al Chişinăului. Astfel 79 dintre obiectivele de patrimoniu au fost demolate (dintre care 44 au fost demolate in perioada 1993-2006 şi 35 de edificii arhitecturale au fost demolate recent, in perioada 2006-2011.
Chişinăul mai poate fi salvat, dar pentru aceasta este nevoie să fim temerari ca şi Carol Schmidt, să iubim frumosul clădirilor ca şi Alexandru Bernardazzi şi să visăm nostalgic ca şi Alexei Şciusev asupra viitorului oraşului Chişinău.
Sunt invitaţi la lansare arhitecţi, istorici, scriitori, critici de artă, arheologi şi specialişti în domeniul conservării patrimoniului cultural, urbanişti reprezentanţi din mediile ştiinţifice şi culturale, tagmele profesionale, sectorul asociativ şi administraţia publică locală a municipiului Chişinău.
Pentru detalii nu ezitaţi să ne contactaţi:
Tel: 0 (22) 23-31-59, 079554365
web: http//airmc.wordpress.com

Preşedintele CNP a vorbit despre demolări la Şedinţa Guvernului

Demolarea ChisinauluiÎn şedinţa Guvernului de astăzi, 06 iulie 2011, Sorin Mereacre, preşedintele CNP a făcut o prezentare pe marginea distrugerii patrimoniului cultural al Republicii Moldova.

În comunicarea sa a exprimat solidarizarea CNP, a instituţiilor de cultură şi ştiinţă  în legătură cu situaţia dramatică în care se află patrimoniul cultural construit al ţării.

În conformitatea cu scrisoarea Grupului social al CNP  nr. 31-2011, care a fost adresată Prim-ministrului la 22 iunie 2011, Preşedintele CNP a atenţionat asupra faptului că centrul istoric al Chişinăului, care cuprinde 977 de monumente arhitecturale incluse în Registrul de protecţie a monumentelor,  este suspus unor acţiuni de mutilare fără precedent în istoria Republicii Moldova, şi a subliniat că dacă ritmurile de demolări şi deteriorări a monumentelor istorice va fi păstrată  în continuare, riscăm să pierdem nucleul istoric al Chişinăului.

Luând în considerare gravitatea situaţiei şi complexitatea de factori care au condus la proliferarea distrugerii patrimoniului arhitectural, Consiliul Naţional pentru Participare a solicitat deschis:

1. Aducerea prevederilor Planului Urbanistic al mun. Chişinău pentru partea istorică centrală a oraşului în conformitate cu statutul ei de zonă construită protejată de categorie naţională.

2. Instituirea prin Hotărâre de Guvern, a unui moratoriu pentru intervenţiile constructive în zona protejată a Centrului istoric al Chişinăului.

3. Crearea unui serviciu specializat, atribuţia de bază a căruia să fie gestionarea şi monitorizarea situaţiei patrimoniului cultural.

4. Instituirea unei subdiviziuni specializate în cadrul Ministerului de Interne – poliţia monumentelor, care ar avea drept atribuţii asigurarea respectării statutului de protecţie a obiectivelor de patrimoniu cultural al ţării .

5. Crearea prin Hotărâre de Guvern a fondului de revitalizare a Centrului istoric al Chişinăului.

6. Iniţierea unei anchete publice pe toate cazurile înregistrate de demolare şi desfigurare a monumentelor de istorie şi cultură a ţării.

Cartea Neagra a Patrimoniului Cultural

Comentariile nu sunt permise.

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 231 de urmăritori

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 231 de urmăritori

RSS Ghenadie Sontu Fine Art Blog

 • The Tabernacle and the 7 Pieces of furniture of the Tabernacle
  The Tabernacle (Hebrew: מִשְׁכַּן‎, mishkan, "residence" or "dwelling place"), according to the Hebrew Bible, was the portable earthly dwelling place of God amongst the children of Israel from the time of the Exodus from Egypt through the conquering of the land of Canaan. Built of woven layers of curtains along with 48 boards clad with po […]
 • 1.8 Million Free Works of Art from World-Class Museums: A Meta List of Great Art Available Online
  Since the first stirrings of the internet, artists and curators have puzzled over what the fluidity of online space would do to the experience of viewing works of art. At a conference on the subject in 2001, Susan Hazan of the Israel Museum wonderedwhether there is “space for enchantment in a technological world?” She referred to Walter Benjamin’s rumination […]
 • Orthodox Jews pray at gravesites of Rabbi Shimon bar Yohai, in Meron, Israel
  Orthodox Jews pray at gravesites of Rabbi Shimon bar Yohai , in the Northern Israeli city of Meron , ahead of the Jewish holiday. Rabbi Shimon bar Yochai, or just the Rashbi, is an important figure in Kabbalah and in Jewish history. Rashbi is the author of the Zohar, Kabbalah’s main text. Rabbi Shimon bar Yochai is mentioned many times in one of Judaism’s mo […]
 • Discover the Rare Hebrew Bible that United Three Cultures.
  This year’s sale of Important Judaica features an outstanding selection of rare medieval Hebrew manuscripts and printed books. Highlights include a magnificently Illuminated Medieval Hebrew Bible from Spain (3,500,0000–5,000,000 USD), a newly discovered 13th-century micrographic Hebrew Bible from France (400,000–600,000 USD) and a previously unknown copy of […]
 • The painting ‘Salvator Mundi’ by Leonardo da Vinci at Christie’s
  After 19 minutes of dueling, with four bidders on the telephone and one in the room, Leonardo da Vinci’s “Salvator Mundi” sold on Wednesday night for $450.3 million with fees, shattering the high for any work of art sold at auction. It far surpassed Picasso’s “Women of Algiers,” which fetched $179.4 million at Christie’s in May 2015. The buyer was not immedi […]
Anunțuri
%d blogeri au apreciat asta: